"Doğru strateji iyi bir düşünceye ihtiyaç duyar, doğru taktik ise sağlıklı gözlemlere."

Max Euwe, Satranç Üstadı, 1901-1981

Özel İhtisas

Kendi uzmanlık alanımızda çalışırken bazen çok daha fazla deneyim gerektiren uzmanlıklara ihtiyaç duyabiliriz. Ayrıca, faaliyet gösterdiğimiz sektörün tüm değer zincirinde ortaya çıkan atık yönetimi de dahil olmak üzere tüm ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin yönetimi gerçekten ihtisas gerektiren konulardır.

Gıda güvenliği ve gıdada Ar-Ge, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ve su yönetimi hizmetlerimiz ile, özel ihtisas gerektiren kararlarınıza destek veriyor, yönetiyoruz.

Gıda ve Ar-Ge

İnsan mı gıdayı, gıda mı insanı değiştiriyor?..

Gıda sektöründe kavramlar sürekli değişiyor. Gıda güvenliği, güvenilir gıda, gıda israfı, sağlıklı beslenme, gıda katkıları, doğal gıda, sürdürülebilir tarım, genetik, sentetik, organik… Sizi, gıda alanında gelişmeleri öngörebilen, sektörü anlayan ve Ar-Ge’yi bilen gerçek araştırmacılarla buluşturuyoruz.

Genel bir tanım ile risk istenmeyen sonuçların gerçekleşme olasılığıdır. Kamu yönetimleri riskleri kabul edilebilir risk sınırları içinde tutsalar dahi, eğer riskler konusunda toplumla başarılı bir iletişim ağı kuramazlar ise toplumun risk algısı ile gerçek arasındaki fark giderek açılır. Gıda sektöründe yaşanan işte tam da budur. Bu nedenle dünyanın önde gelen gıda firmaları ve araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilen risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması çalışmaları kamuoyunda yeterince karşılık bulamamaktadır.

Gıda, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamak giderek daha önemli hale geliyor. Dünya tüketici trendlerine, kamuoyu hassasiyetlerine ve beklentilerine cevap veren Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına bu anlamda her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sizlerin ulusal ve uluslararası pazara sağlıklı ve güvenilir ürünler sunabilmesi çabalarına destek veriyoruz.

Karbon ve Su Yönetimi

İklim değişikliği bizi de etkiler mi diyorsunuz?..

Yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği gibi düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapan kurumların, karbon finansmanına erişimlerini sağlıyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği nedeni ile bugün hala ucuz olmasına karşılık, çok yakında paha biçilemeyecek hale gelecek olan suyun yönetimi konusundaki derin tecrübemizi sizlerle paylaşıyoruz.

Kurumların iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerin tespiti ve yönetimine yardımcı oluyoruz. Bu amaca yönelik olarak kurumların, ürünlerin ve hizmetlerin karbon ve su ayak izlerini belirlemede ve etkili bir azaltım yol haritasının geliştirilip uygulanmasına destek olmaktayız.

Yaşam döngüsü analizi (LCA) ve çevresel ayak izi hesaplama gibi hizmetlerimizle şirket ve kurumların riskleri daha iyi yönetmesi ve fırsatları değerlendirmesine katkıda bulunmaktayız.

İklim hizmetleri /Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir ve temiz üretim /Endüstriyel simbiyoz ve eko-endüstriyel parklar /Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi /İklim değişikliği ve karbon yönetimi...