"Bana ayın parlaklığından bahsetme, bana kırılmış camın üzerindeki o güzel pırıltıyı göster."

Anton Chekhov, Yazar, 1860-1904

Kurumsal İlişkiler

Kurumsal ilişkilerinizi ve kamu iletişiminizi yönetirken, en doğru stratejiye sahip olmanıza ve en doğru araçları seçmenize yardımcı oluyoruz. Kurumsal iletişim ve kurumsal ilişkiler arasındaki farkı biliyor ve size en etkili hizmeti sunuyoruz.

EWA olarak, kamu iletişimi, paydaş ilişkileri yönetimi, politika önerileri ve mevzuat danışmanlığı hizmetlerimiz ile, kurumsal ilişkilerinizin etkin yönetimi için destek veriyoruz.

Kamu İletişimi

Hadi canım, bunun için de izin mi almamız gerekiyormuş?

İşinizi çok iyi bildiğinizden eminiz. Yoğun rekabet ortamında farklılık yaratmak için yüksek bir performans ile çalışıyor, yenilikçi bir yaklaşım ile ürün ve hizmetlerinizi geliştiriyor, yeni pazarlara açılmayı düşünüyorsunuz.

Stratejik hedefleriniz doğrultusunda gelişim performansınızı takip ediyor, yarın ihtiyaç duyacağınız, gerekli olan onay, izin ve ruhsatları siz işinizi yaparken analiz ediyor, sizleri bilgilendiriyor ve iş süreçlerinizde bir aksama olmasını önleyecek şekilde tüm izin süreçlerinizi yönetmenize destek oluyoruz.

Sağlıklı bir ekonomik girişim, kamusal politikalar ile uyumlu olmaya bağlıdır. İşiniz ile ilgili olarak kamusal unsurlar ile iletişiminizi kuruyor ve sağlıklı bir biçimde devamlılığını sağlıyoruz.

Paydaş İlişkileri

Ne demek bizden hiç haberleri olmamış?..

Hem kurumunuza hem de faaliyet gösterdiğiniz coğrafyaya değer katmak için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu yoğunlukta ilişkide olmanız gereken kişi ve gruplar ile ilgilenecek yeterli zamanınızın olmaması da son derece doğal bir durum.

İş yaşamınız boyunca, tedarikçilerinizden müşteri ve tüketicilerinize kadar geniş bir yelpazede, ilişkide olduğunuz çok sayıda paydaş grubu vardır. Yeni kurulurken, gelişirken, büyürken, sizin için stratejik önem taşıyan bu gruplar ile sürdürülebilir bir ilişki içinde olmanızı sağlıyoruz.

Hangi paydaşlarınız ile ne zaman, hangi sıklıkta ve nasıl bir ilişki kurmanız gerektiğinin yanı sıra, sektörünüzün dinamiklerine uygun olarak, bu iletişiminizi hangi kanallardan sürdüreceğinizi planlıyor ve yönetiyoruz.

Politika Önerileri ve Mevzuat

Operasyonlarımızı olumsuz etkileyen uygulamalar için ne yapabiliriz ki?..

İşinize odaklanmış ve başarı ile yolunuza devam ederken, sizi etkileyecek politikalardan, çalışma alanınızı düzenleyen mevzuatlardan, kamu desteklerinden ve hatta bu politikalar ve mevzuatlar belirlenirken öneride bulunabileceğinizden haberinizin olmaması sizin bir eksikliğiniz değildir.

Günümüz dünyasında her coğrafyada ve tüm sektörlerde iş yaşamı belirli politikalar çerçevesinde gelişmekte ve faaliyetler ise bazı yerel dokunuşlarla genelde uluslararası mevzuata uygun olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşiniz ile ilgili yerel ve uluslararası politika ve mevzuatları inceliyor, sizin için en uygun yol haritasını çiziyor ve iş performansınızın hak ettiği gelişim için bugünden yarına stratejinize destek veriyoruz. Kamu desteklerinden maksimum düzeyde yararlanmanıza ve gerekli olduğu hallerde bu politikaların ve düzenleyici mevzuatın geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.