"Elinizdeki tek alet bir çekiç ise, her şeyi çivi olarak görmeye eğilimli olursunuz."

Abraham Maslow, Psikolog, 1908-1970

Araştırma ve Geliştirme

Bir araştırmayı doğru yapmanın en önemli unsuru, bunun doğru bir şekilde talep edilmesi, en kritik kısmı ise elde edilen verinin stratejik bir karara dönüşmesidir. Kurumlar bilginin yaratacağı değişime hazırlıklı olmalı ve doğru soruyu sormalıdır.

Sürdürülebilirlik ise, yerel ve küresel ölçekte değişimlere göre doğru pozisyon almak, yarına değin hedef ve riskleri anlamak, yarına uygun olacak şekilde sağlıklı bir gelişim sürecini yönetmektir.

EWA olarak, araştırma danışmanlığı, sürdürülebilirlik danışmanlığı, müşteri ve pazar geliştirme hizmetlerimiz ile, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinize destek veriyor, yönetiyoruz.

Araştırma Danışmanlığı

Bana, bu pazarı hiç tanımıyoruz diyorsunuz yani!..

Belki araştırma için erken ve maliyetli diyorsunuz. Oysa ki, hatalı bir karar ile karşılaştırdığımızda, araştırma en ucuz öğrenme şekli olabilir. Neyi araştırmaya ihtiyacınız olduğuna ve bu bilgi ile ne yapacağınıza karar vermek ise en kritik nokta.

İşinizi yaparken çok sayıda araştırmaya ihtiyacınız olacak. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları, fizibilite çalışmaları, yeni pazar analizi, pazarlama ve satış stratejisi araştırması, müşteri tutum ve alışkanlıkları analizi, müşteri ve çalışan memnuniyeti araştırmaları, kurumsal itibar araştırması, iletişim araştırmaları, marka değeri analizi, etki analizi ve daha niceleri.

Sektörünüze özgü ve hedeflerinize uygun olacak şekilde, kurumsal pozisyonunuz ve bulunduğunuz iş fazına en uygun olan bilgi ihtiyacını belirliyoruz. Bu bilginin araştırma yolu ile elde edilecek olanlarının hangileri olacağını seçiyor, araştırma talebinizi yönetiyor ve gelen bilginin sizin için stratejik karara dönüşmesine destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Dünya ile hizalanmak ne demek ki?..

Çok güzel ve arkasında durulması gereken hedefleriniz var, biliyoruz. Acaba hedefleriniz, sektörünüzün, müşterilerinizin ve genel olarak dünyanın hedefleri ile ne ölçüde uyum içinde? Sizin hayal ettiğiniz yarın ile paydaşlarınızınki aynı mı?

Sürdürülebilirlik, dünya üzerinde kamu, özel sektör ve her bir bireyi birlikte etkileyen, son yılların en önemli fenomeni. Hepimiz sürdürülebilir ortak bir gelecek için çalışıyor, bunun için bir plan geliştiriyoruz. Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile tüm devletler de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) çerçevesinde izlenecek yol haritasını belirlemede anlaşmaya varmaya çalışıyorlar.

Sürdürülebilirlik temelinde etkin bir kurumsal risk yönetimidir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına başlandığında çoğunlukla karşılaşılan sorun sürdürülebilirliğin stratejilerin içine entegre edilememesidir. Bunun nedeni sürdürülebilirlik konusunun ayrı bir kategori olarak ele alınmasıdır. Halbuki şirketler yatırım, tedarik, satın alma, istihdam, reklam, iletişim konularında verdikleri her kararla sürdürülebilirlik konusunda da bir karar vermektedirler. İşte bu farkındalığı yaratmak ve alınan her kararın sürdürülebilir büyümeye etkisini görebilmeniz için sürdürülebilirlik yolculuğunuzda size destek veriyoruz. Stratejilerinizin, ürün ve hizmetlerinizin küresel hedefler ile ne kadar örtüştüğünü analiz ediyor, yarının dünyasını anlamış ve ona hazırlıklı bir girişim olmanızı sağlıyoruz.

Müşteri ve Pazar Geliştirme

Nasıl ya, kapasitemizin sadece yüzde ellisini mi kullanıyoruz?..

İnandığınız bir işi yapıyorsunuz. Yarattığınız katma değeri, ürün ve hizmetlerinizi, belki de tüm dünya ile paylaşmak istiyorsunuz. Kapasitenizi arttırıyorsunuz. Ancak şu beklenen talep bir türlü gerçekleşmiyor ve kapasitenizin altında kalıyorsunuz.

Nitelikli bir ürün ve hizmetin yeterli talebe ulaşmamasının çok çeşitli nedenleri olabilir. Pazarın veya müşterinin hazır olmaması, henüz tanınmamış olması, ürün hizmet ile ilişkili diğer ürün ve hizmetlerin gelişmemiş olması, sizin tanınmamış olmanız, korku, endişe, satın alma sonrası hizmetlere güvensizlik gibi nedenler olabilir.

Kapasitenizi verimli bir şekilde kullanabilmeniz için, hedeflediğiniz pazar ve müşterilere yönelik sağlıklı stratejilerin geliştirilmesi, bu yönde etkili çalışmaların yapılması, gerekli paydaşlıkların kurulması, kurumsal ilişki ve iletişimin kurgulanması ve yönetilmesi için destek veriyoruz.