"Hayal gücü, bizi asla olmayan dünyalara götürecektir. Bu hayal gücü olmadan ise, hiçbir yere gidemeyiz."

Carl Sagan, Astrofizikçi, 1934-1996

EWA Önerisi

Belki de her gün içinizden veya yüksek sesle kendinize soruyorsunuz, acaba başarılı mısınız? Belki de başkaları size bunu soruyor, birlikte çalıştığınız kişiler sizin başarılı olmanıza destek veriyor, sizden başarı bekliyor.

Başarınızı ölçebilmek için, satış rakamlarına bakıyor, ürün veya hizmet üretiminizi denetliyor, finansalları inceliyor, belki araştırma yaptırıyor, raporları ve sayıları okuyor, yorumlamaya çalışıyorsunuz.

Oysa ki ölçebilmek için, başarısı ölçülecek bir projeye, bu proje için stratejik bir planlamaya, bir plan yapabilmek için ise en temelinde iş politikasına ihtiyacımız vardır. EWA olarak tüm bu süreçlerde sırdaş danışmanınız olarak size destek veriyor, size değer katmayı hedefliyoruz.

Hayalleri gerçeğe dönüştürmek…

Arkadaşlar, bu bizim hayal ettiğimiz strateji değil ki...

İş Politikası Geliştirme

İçinde bulunduğunuz sektörün mevcut ana politikalarının analizini yapıyor, makro ve mikro trendlere göre gelecekteki değişim beklentilerini öngörmeye çalışıyor ve sizin iş politikanızın oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Tüm başarılı iş girişimleri en başta bir iş politikasına bağlıdır. İş alanımızda yapacaklarımız ile ilgili net bir politikamız olmadığı halde, ne iş hedeflerimizi ne ürün ve hizmetlerimizin değerini ne de paydaş haritamızı oluşturabiliriz.

Şayet politikamız yoksa, işimizi yaparken karşılaştığımız tüm durumlar ve sorunlar hep bizim için bir sürpriz olur, her zaman anlık çözümler bulmaya çalışır ve son dakika işleri ile uğraşırız.

Stratejik Planlama

Ana iş politikanız ile uyumlu ve iş hedeflerinize hizmet edecek, pazar ve rekabet koşullarına dirençli, aynı zamanda başta müşterileriniz olmak üzere tüm paydaşlarınıza değer katacak stratejik bir iş planına sahip olmanıza ve bunu geliştirmenize destek veriyoruz.

Genel yönetim, finans, üretim, insan kaynakları, tedarik yönetimi, çevre yönetimi, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, kamu iletişimi, kurumsal ilişkiler, kurumsal iletişim… İşimizi yaparken tüm bu süreçlerde bir stratejiye ve buna bağlı bir plana ihtiyacımız olduğu bir gerçek.

Stratejik planlama, kurumların ana politikalarına bağlı kalarak iş hedeflerine ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Stratejik plan, bir iş fikrinin somutlaşmasına olanak sağlayan ve tüm süreçleri ilerleten bir rehber niteliğindedir.

Rasyonel bir iş takibi yapmak...

Sürdürülebilirlik raporu yayınlayacak kadar büyük değiliz.

İş Yönetimi ve Projelendirme

Kurumsal gelişimin sürdürülebilir ve sağlıklı olması için başta geliştirici faaliyetler olmak üzere, her işimizi bir proje olarak ele alabilir, bu projelerin henüz başından itibaren politika ve stratejilerimize uygun olmasını veya onları geliştirmesini sağlayabiliriz.

Acaba kurumumuzda tüm çalışmalar ana politikamız ve stratejimiz ile uyumlu bir şekilde mi yapılıyor? Yoksa sıklıkla söylendiği gibi sektörümüzün ve işimizin gereği olarak politika ve stratejilerden taviz mi veriyoruz?

Bir kurumda işlerin politika ve stratejilere uygun olarak yapılmamasının temelde iki nedeni olabilir; politika ve stratejimiz yaptığımız işe uygun olarak hazırlanmamıştır veya işimiz ile ilgili bir politika veya stratejimiz olduğu bilinmiyordur. Her koşulda politikaların ve stratejilerin kurum içindeki iletişimi önem taşımaktadır.

Ölçümleme ve Raporlama

Sürdürülebilirlik raporlaması sadece büyük şirketler tarafından yayınlanan bir doküman değildir. Kaldı ki sürdürülebilirlik raporlaması süreci, çok daha önemli bir çalışmayı yani işimizi gözden geçirme ve risklerimizi yönetme aşamasını da kapsayan, geliştirici bir çabanın sonucudur.

Sürdürülebilirlik raporlaması kurumsal iletişim ve ilişkilerde, en çok referans verilen belge konumundadır. Bu raporlar, paydaşlarımız ile iletişim kurarken onların bizi anlamasına, iş hedeflerimizi ve yarattığımız katma değeri görmesine olanak sağlar.

Sürdürülebilirlik raporlaması sürecinde yapılan gözden geçirme, kurumsal gelişimimize değer katan, risklerimizin daha iyi yönetilmesini sağlayan, bizi ileriye taşıyan ve gerek kurum içi gerekse de kurum dışı durumlar karşısında doğru pozisyon almamızı sağlayan bir çalışmadır.

Uzmanlık konularımız üzerinde her gün çalışıyor, her yeni bilgiyi kavramsal ve teorik zeminde tartışıyor, akıl süzgecimizden geçiriyor, yaşamın içindeki ve geleceğimizdeki karşılığını sorguluyoruz.

Uzmanlık bilgimizi, sizin, sektörünüzün ve dünyanın gerçekliğinde ve en yararlı şekilde somutlaştırıyor, sürdürülebilir ve sağlıklı gelişiminize katkı sağlayacak şekilde sizinle paylaşıyoruz.

Biz iyi bir Danışmanın, ne anlaşılmayan sözler sarf eden, ne de karşısındakinin sözlerini değiştirerek tekrarlayan birisi olmadığını biliyoruz. Biz sizinle birlikte, anlamak zemininde aktif iletişim kurmak, değer katmayı yeniden düşündürtmek ve size “özgün bir değer” katmak istiyoruz.

Limitsiz bir ekip olarak…

"Gelişim ve düşüncede limitleri belirlerken, genişletirken ve geliştirirken dünya ile birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyor, gezegenimizin bir parçası olduğumuzu unutmuyoruz."

"Limitsizlik ile hedefsizliği karıştırmıyoruz!.."

Limitsiz düşünmek başka, falcılık başka… Geleceği hayal edebilmek için bilim, teknoloji ve ekonomi kadar, dünya ve insanlıktaki değişimi de takip ediyoruz.