Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyasına Neler Getirecek?

Raporumuz Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde AB dokümanlarını ve düzenlemeleri inceleyerek, sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş modelleri için geliştirilen/ geliştirilmesi planlanan düzenlemeleri saptamak, sektörlerle ilintisi ile etkileşimini belirlemek ve bu düzenlemelerin ulusal mevzuattaki karşılıklarının tespiti ile mevcut durum analizi yapmaktır.

Raporun detaylarına ulaşmak için.