EWA Yayınları

EWA Raporları

Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyasına Neler Getirecek?

Raporumuz Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde AB dokümanlarını ve düzenlemeleri inceleyerek,...

EWA Raporları

Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu V

Raporumuz Merkezi Yönetim 2018 yılı mali bütçe uygulama sonuçlarını ele almaktadır.   Raporun detaylarına ulaşmak ...

EWA Raporları

Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu IV

Raporumuz Merkezi Yönetim Ocak - Eylül 2018 bütçe uygulama sonuçlarını ele almaktadır.   Raporun detaylarına ulaşm...

Sürdürülebilirliği Anlamak

Gıda ve İçecek Sektöründe Sürdürülebilir Değer ve Kalite Yaratmak

Değer ve kalite kavramı Hızlı bir değişime uğradı. Değişim hala sürüyor.  Değer yaratmayı ama sadece değeri değil paylaşılan...

Kurumsal İlişkiler

Kurumsal İlişkiler Yöneticileri, CEO’ların Yükselen Beklentileri ile Nasıl Baş Edebilirsiniz?

Bir şirketteki üst düzey yöneticiler arasında kurumsal ilişkiler pozisyonu belki de en etkili olan bir pozisyon olmakla birlikte, ...

EWA Raporları

Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu III

Raporumuz Merkezi Yönetim 2018 mali yılı birinci yarıyıl bütçe uygulama sonuçlarını ele almaktadır. 2018 yılı Ocak - Haziran dö...

EWA Raporları

Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu II

Raporumuzun II. sinde, Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 2018 yılının Ocak - Mart dönemindeki gelişmeler ele alınmıştır. Raporumuzun...

EWA Raporları

Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu

EWA Kurumsal Danışmanlık tarafından Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu (EAF) için hazırlanmıştır. Raporun ama...