Kimyasaldan Gıdaya DOZ ve RİSK, Prof. Dr. Ali Esat Karakaya

Kimyasallar sonu gelmez tartışmaların konusudur. Gıdalar da içerdikleri kimyasallar nedeniyle bu tartışmalardan paylarını almaktadırlar. Kitapta kimyasalların insan sağlığına ve çevreye verdikleri zararların yanısıra bugünkü yaşam kalitemize ulaşmamızda yaptıkları katkılar da tarihsel süreç içinde anlatılmaktadır. 

Yaşananlardan alınan derslerle günümüzde uygulanan bilim odaklı ve "kabul edilebilir risk" esaslı kimyasal yönetim sistemlerinin geliştirilme süreci, kitabın konuları arasındadır. Kimyasal yönetim sistemlerinin insan sağlığını korumada ne ölçüde etkin olabildiklerinin cevabını da kitapta bulabileceksiniz. 

Toplumun konuya duyarlılığı nedeniyle kimyasallar ve gıdalar hakkındaki bilim dışı, akıl almaz iddiaların ortaya atılabildiği kaotik bir dönem yaşıyoruz. Bu iddialar karşısında doğruyu açıklama görevini üstlenmeleri gereken ülkedeki bilim kuruluşlarının acze varan sessizliklerinin ve bunun yarattığı kabul edilemez ölçüdeki zararların örnekleri de kitapta yer almaktadır.